Henkilöstöpalveluyritysten liiton blogi

20.6.2017

Tulevaisuuden työ – henkilöstöpalveluyrityksen rooli?

Työ koostuu useasta eri osasta. Sekä työntekijän että työnantajan puolelta on tehtävä monia asioita ennen kuin työ ja siitä saatu palkka ovat konkretiaa. Työ vie ihmisten käytössä olevasta ajasta suuren osan, ja siksi on tärkeää miettiä, miten asioita hoidetaan.

18.5.2017

Työnantajat – katse koulunpenkille

Kun koulu loppuu -tutkimuksen mukaan nuoret kaipaavat enemmän työelämätietoutta. Rekrytointi on pitkäjänteistä työtä, jossa työnantajakuva on oleellinen asia uusia työnhakijoita etsittäessä.

4.5.2017

Jälkivaputus!

Vapussa on kaikki eväät ja samat ainekset, joiden kanssa henkilöstöalan ihmiset ja yritykset painivat ja koittavat saada selkoa ammatillisen olemassaolonsa tarkoitukseen.

11.4.2017

Ne 2 632 000 piilotyöpaikkaa

Piilotyöpaikat ovat tärkeitä työllistymisen kannalta, sillä arviolta vain joka neljäs suomalainen työllistyy avoimen haun kautta. 

28.3.2017

Nuoret osaajat sitoutuvat kyllä työnantajaansa

Nuoret osaajat haluavat työpaikaltaan rahan sijaan yhteisöllisyyttä, arvoja ja turvaa. Lisäksi he toivovat saavansa oppia, kokemusta ja ohjausta. 

28.2.2017

Kinkku, ananas, aurajuusto!

Yksityisessä työnvälityksessä uskalletaan haastaa totutun ajattelun kaavoja, jolloin työllistyminen nopeutuu sekä työn ja sen tekijän kohtaaminen helpottuu.

7.12.2016

Luo HR -toimintojen ulkoistamisesta uusi kilpailukeino

Ennen henkilöstöhallinto oli helpompaa, tarkemmin rajattavissa ja suoraviivaisempaa. Yrityksiin valittiin uusia työntekijöitä pitkälti mutu-tuntumalla, eli sellaisia joiden kanssa kemiat pelasivat ja joiden kokemus ja kiinnostus näytti olevan kohdallaan. Työelämän sääntely ja työlainsäädännön koukerot olivat yksinkertaisempia ja helpommin hallittavissa. Työntekijöille annetun koulutuksen tavoite oli lähinnä parantaa heidän substanssiosaamistaan.

21.11.2016

Työmarkkinoiden ekosysteemi - digitaalisesti

Suomen työmarkkinoilla ollaan ison muutoksen ja haasteen edessä. Työnvälitys on murroksessa kun perinteisen palkkatyön lisäksi uudet työn muodot valtaavat alaa. Myös digitaalisissa palveluissa on monimuotoisuutta.

8.11.2016

Työn ja henkilöstöpalveluiden digitalisaatio ja alustatalous

Kehittyvät tieto- ja viestintätekniikat muuttavat työtä, liiketoimintaa ja toimialoja niin kovaa vauhtia että puhutaan digitaalisesta murroksesta. Siirrytään tekemään töitä ja bisnestä enimmäkseen digitaalisissa ympäristöissä.

7.11.2016

Vuosi 2016 HPL:n puheenjohtajan näkövinkkelistä. Mitä on lupa odottaa vuodelta 2017?

Henkilöstöpalveluala monipuolisine palveluineen on vuoden 2016 ollut kovassa kasvussa. Yleensä tämä on tulkittu talouden elpymisen merkiksi, mutta nyt kyse on muustakin kuin talouden orastavasta kasvusta. Suomen työmarkkinat ovat konkreettisesti muuttumassa kohti kilpailukykyisempää ja joustavampaa elämää, mikä johtaa työn lisääntymiseen Suomessa.